Selected works 2010 – 2014


Inköpare Statens konstråd
Plats Polisen i Toftanäs, Malmö

Inköpare Statens konstråd
Plats Alnarps lantbruksuniversitet